Quick Scan Lokale Democratie

 • Hoe gaat het eigenlijk met de democratie in jouw gemeente?
 • Wat vinden raadsleden, ambtenaren, collegeleden en inwoners van het lokale samenspel?
 • Hoe kan dat (nog) beter?

Wil je dat snel weten? Dat kan met de Quick Scan Lokale Democratie.

WEBINAR: Op 12 juni 2020 vond er een webinar plaats waarin de Quick Scan werd belicht vanuit verschillende perspectieven. Terugkijken kan hier.

De Quick Scan Lokale Democratie geeft een beeld, een momentopname, van hoe het staat met de lokale democratie in jouw gemeente. Het is een digitale vragenlijst die door de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, ambtelijke organisatie en inwoners wordt ingevuld. De vragen gaan bijvoorbeeld over participatie en bewonersinitiatieven. Gemeenten worden voorafgaand en na de scan begeleid en ondersteund door inhoudelijke experts. Een deel van de deskundigen bestaat uit griffiers van gemeenten die daarvoor speciaal zijn getraind. De scan levert vervolgens een beeld op dat als startpunt kan dienen voor maatregelen binnen de gemeente en om in gesprek met burgers de lokale democratie te versterken.

Wat levert dit op?

 • Inzicht in de werking van jullie lokale democratie
 • Inzicht in de wensen en oordelen van raadsleden, collegeleden, ambtenaren en inwoners
 • Overzicht van de belangrijke overeenkomsten en verschillen tussen alle betrokkenen
 • Tips en suggesties voor mogelijke verbeteringen
 • Een verbeteragenda met concrete acties om mee aan de slag te gaan

Kortom: een prima startpunt om met alle betrokkenen te werken aan een nog beter lokaal democratisch samenspel.

Bekijk hier ervaringen van de gemeenten Oldambt en IJsselstein met de Quick Scan:

Wat vragen we?

 • Commitment van raad, college en organisatie, en wellicht ook al inwoners.
 • Deelname vergt enkele dagdelen van de trekker, meestal de griffier.
 • Tijd, inzet en bereidheid van de betrokkenen om daarna echt met de resultaten aan de slag te gaan.

Doe gratis mee!

De volgende 100 gemeenten die zich nu aanmelden, kunnen de Quick Scan Lokale Democratie gratis en met ondersteuning vanuit Democratie in Actie gebruiken!

Aanmelden kan via het deelnameformulier. Heb je vragen of wil je meer informatie over de Quick Scan? Stel ze in de QSLD-community, of stuur een mail naar: diaservicepunt@vng.nl